Contact

Contactadres:

Hsv De Breuly

Emailadres      HSVDEBREULY@GMAIL.COM


Voor sportvissers, vrijwilligers, bestuurders of medewerkers, die met ongewenst gedrag van anderen in de sportvisserij te maken hebben of hebben gehad, 
heeft Sportvisserij Nederland enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. 
Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij telefonisch een luisterend oor en kunnen advies geven waar u geschikte hulp kunt krijgen. 
U kunt hiervoor bellen met onderstaand telefoonnummer en kiezen voor doorverbinding met Astrid of Roland: 
030-3030900

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport