Downloadsite

Download hier de statuten van de Hsv de Breuly

Download hier het huishoudelijk reglement van de Hsv de Breuly

Download hier de agenda van de ledenvergadering op 28 januari 2020

Download hier het financieel overzicht van 2019

Download hier de notulen betreffende  de ledenvergadering van januari 2020

Download hier meerjarengrafieken ledenbestand